Bloody Sound System


When: 19 Agosto 2005
Where: Mezza Canaja, Senigallia (AN)